Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki: konferencja 1 grudnia

konferencja 1 grudnia


Konferencja dla nauczycieli matematyki oraz edukacji wczesnoszkolnej, organizowana przez Mazowieckiego Oddziału SNM oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Honorowy patronat

Marszałek Województwa Mazowieckie, Pan Adam Struzik

Termin konferencji:

1 grudnia 2018


Organizatorzy:

 • Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki
 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Miejsce:

ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa (budynek MSCD)


Rejestracja:

Uwaga! Brak wolnych miejsc!
Zakończyliśmy rejestrację uczestników konferencji.


Opłaty:

50 zł (członkowie SNM 40 zł).
Organizatorzy zapewniają kawę, herbatę oraz ciepły obiad.
Nr konta na który należy dokonywać wpłat:
Rachunek bankowy MSCDN Wydział w Warszawie:
15 1020 1026 0000 1202 0232 8078 PKO BP


Komitet organizacyjny:

Irena Słowik (SNM)
Anna Koronka (SNM/MSCDN)
Beata Kossakowska (MSCDN)
Beata Narojczyk (MSCDN)
Anna Porzucek-Kowalczyk (SNM)
Piotr Tomczak (SNM)Program konferencji

8:30 - 9:00 rejestracja
9:00 Rozpoczęcie konferencji

Wystąpienia: Irena Słowik - Przewodnicząca Mazowieckiego Oddziału SNM

Alina Przychoda, Dorota Maciejko, Edyta Pobiega, Małgorzata Żuber-Zielicz.


Wykład inauguracyjny:


 • Dr Krzysztof Bryś (Politechnika Warszawska), Paradoksy rachunku prawdopodobieństwa
 • Dariusz Kulma (Nauczyciel Roku 2008), Na pozór nieistotne - jak skuteczniej uczyć matematyki … i nie tylko

10:30 - 11:00 Przerwa kawowa

Stoisko firmy Vegard Stornes Farstad, Karty edukacyjne. Karty nowej generacji, wczesnoszkolna, SP

Stoiska wydawnictw:
 1. Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro
 2. Wydawnictwo Nowa Era
 3. Wydawnictwo Aksjomat 
 4. Elitmat
 5. Eduexpert
 6. Wydawnictwo Nowik

11:00 I sesja warsztatowa


 • Tomasz Szwed, Pazdro, Budowanie środowiska sprzyjającemu uczeniu się uczniów
 • Marek Bożykowski , Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Sposób na statystykę w szkole: te same dane na różne sposoby i dlaczego to takie trudne, SP, PG
 • Ada Paczesna, “ Zadanka z tekstem dla klasy III i IV “, Edukacja wczesnoszkolna, SP
 • Maria Lerska, Małgosia Lesisz, “Pracownia bryłek”, Wszystkie poziomy
 • prof. W. Zawadowski, Fotografowanie matematyki, wszystkie poziomy. Fotografując łapiemy nie tylko to, co fotografowane, ale również nasze spojrzenie na to. To spojrzenie może być matematyczne. Geometrycznie wykształconym okiem. Ale może być też ćwiczeniem w stronę patrzenia geometrycznego na otaczający świat. Pokażemy takie ujęcia, które zachęcają do tego...
 • Piotr Nodzyński Tomasz Masłowski, “Strategie i metody przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty”, SP
 • Agnieszka Mańkowska, /SNM, Nowa Era, Geometria przestrzenna, czyli... rachunki, algebra czy zajęcia techniczne? Na co kłaść nacisk, ucząc geometrii przestrzennej? Jak rozwijać wyobraźnię przestrzenną? Jak poprowadzić lekcję w zróżnicowanej klasie? 7,8 SP (korekta)
 • Małgorzata Skura, Od chodniczka liczbowego po tabliczkę Setkę, czyli KLOCKI i inne klasyczne pomoce na zajęciach z edukacji matematycznej, Edukacja wczesnoszkolna
 • Maciej Mikulski, SNM, Geogebra 6.0 dla początkujących. Z geometrią za pan brat, SP, Edukacja wczesnoszkolna (korekta)

12.00 - 12.10 przerwa kawowa
12:10 - 13:10 II sesja warsztatowa


 • Anna Porzucek Kowalczyk, (SNM), Nie łam się, do łamania są łamigłówki LOGI, Wszystkie poziomy
 • Maria Mędrzycka, Nie ma drogi tylko dla królów, O przygotowaniu uczniów do konkursów matematycznych, a raczej jak polubić  trudne zdania.  Warsztaty dedykowane nauczycielom uczniów trudnych, którzy wciąż stawiają pytania, albo – chociaż Państwa zdaniem mają duże możliwości – nie chcą podejmować wysiłku. Problemy logiczne, które można rozwiązać na wiele sposobów w zależności od stopnia zaawansowania ucznia – rachunkowo, algebraicznie, geometrycznie lub… rysunkowo. I bardzo dużo dowodów, których wcale nie widać, ale są obecne
 • Olga Pawlica Orlicz, Matematyczni πraci - gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, nauczycielem języka angielskiego w Międzynarodowej Szkole Podstawowej Towarzystwa Edukacyjnego VIZJA  oraz pilotem wycieczek. W tym roku szkolnym jestem wychowawcą klasy Startowej o profilu matematyczno-lingwistycznym. W latach wcześniejszych prowadziłam autorskie zajęcia matematyczne w języku angielskim dla uczniów klas młodszych.Kieruję się słowami Arystotelesa, że "matematyka jest miarą wszystkiego" staram się wspierać uczniów w ich ciekawości świata oraz zaszczepić w nich zainteresowanie matematyką.
 • Maria Lerska, Małgosia Lesisz, “Pracownia bryłek”, Wszystkie poziomy
 • Barbara Wierzchucka, Marzenna Kuć, MSCDN Siedlce, MSCDN Płock, Zdolność widzenia, czyli jak kształtować wyobraźnię przestrzenną uczniów,  SP
 • Beata Kossakowska (MSCDN), Liczyć czy szacować? I i II etap SP
 • Piotr Nodzyński Tomasz Masłowski, SNM, Wyd. Aksjomat, Od egzaminu ósmoklasisty do matury w nowej podstawie programowej, PG, PP ( nowa szkoła ponadpodstawow
 • Maria Bakuła (MSCDN Radom),  “Rozwiązywanie zadań tekstowych- schematy czy strategie”, (II etap SP i G)
 • Edyta Pobiega, Warszawskie Centrum GeoGebry, Funkcje z GeoGebrą 6.0, PG

13:30 - 13:50 obiad

13:50 - 14:50 III sesja warsztatowa • Wacław Zawadowski, Droga do liczb rzeczywistych, wszystkie poziomy.  Porównamy dwie drogi do liczb rzeczywistych. Są to: droga przez ułamki i liczby wymierne, droga przez liczby dziesiętne. Droga przez ułamki jest długa trochę mglista w szkolnej praktyce. Droga przez liczby dziesiętne jest łatwiejsza i bardziej przejrzysta. Te dwie drogi schodzą się i mamy wtedy pełniejsze spojrzenie na liczby rzeczywiste...
 • Anita Łopacińska, SNM, WCIES, Nowa podstawa programowa dla szkoły  ponadpodstawowej, PP
 • Grażyna Śleszyńska (MSCDN Radom),  “Vademecum nauczyciela przygotowującego ucznia do egzaminu ósmoklasisty”, (II etap SP)
 • Maria Lerska, Małgosia Lesisz, “Pracownia bryłek”, Wszystkie poziomy
 • Jan Baranowski, SNM, Początki geometrii, natura i ruch. Nauczanie wczesnoszkolne - przydadzą się kredki świecowe. Pierwsze intuicje geometryczne zdobywa się w ruchu. Przychodzi chwila, kiedy trzeba ujarzmić ten ruch, sprowadzić do niewielkich posunięć ręki trzymającej ołówek, kredkę. Z obserwacji, zapamiętywania, powtarzania, przekształcania, wreszcie tworzenia form geometrycznych (zwykle symetrycznych) można czerpać satysfakcję i przyjemność. A wówczas łatwiej stawiać litery, rysować kształtne figury i poznawać geometrię i nie tylko.
 • Anna Koronka, “Sztuka dowodzenia”,  II etap SP, PG (korekta)
 • Beata Wąsowska  Narojczyk, “Gry matematyczne dla 4- 8”, SP
 • Filip Majewski, Realizacja autorskiego programu prof. Guzickiego w praktyce, Nauczyciel w szkole podstawowej nr 221 na Woli, SP
15:00 Walne zgromadzenie członków Oddziału Mazowieckiego SNM


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz