Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki: sierpnia 2021

wtorek, 31 sierpnia 2021

POMOC DLA AGATY

 Potrzebna pomoc dla Agaty!

Agata Hoffmann działa w Stowarzyszeniu Nauczycieli Matematyki od
samego początku. Znamy jej warsztaty i ofiarność jako tłumacza na
zajęciach gości ze świata, jej otwartość i pogodę ducha, jej wspaniałe
matematyczne wycieczki po Wrocławiu. Mnóstwo dobrego dostaliśmy też od
Agaty w Grupie Roboczej Warsztat Otwarty. Na jej pomoc zawsze można
było liczyć.
Dziś jej potrzebna pomoc.
Dołączamy fotografię Agaty z Konferencji SNM w Toruniu w 2020 roku,
fotografię z sierpnia 2021 roku – Agata ćwiczy (rehabilitacja w
szpitalu), apel Rodziny i informację o składce.
Prosimy, przy wpłacie pamiętajcie o wpisaniu celu wpłaty:
12090 Hoffmann Agata