Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki: października 2016

niedziela, 16 października 2016

Plan pracy

Zaplanowaliśmy wiele zadań dla nowego oddziału - oto niektóre z nich:
 • udział w Festiwalu Nauki.
 • udział w Pikniku Naukowym
 • zorganizowanie warsztatów metodycznych dla nauczycieli
 • zorganizowanie konferencji

Spotkanie założycielskie Oddziału Mazowieckiego

31 sierpnia 2016 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie, odbyło się spotkanie założycielskie nowego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.
W spotkaniu wzięli udział członkowie SNM, działający do tej pory w oddziale Warszawskim, Żoliborskim i Siedleckim oraz sympatycy zainteresowani pracą w nowo powstającej strukturze.
Podjęto decyzję o otworzeniu nowego oddziału pod nazwą "Oddział Mazowiecki" jednocześnie rekomendując rozwiązanie trzech wyżej wymienionych struktur.
Nowy oddział, swoją działalnością planuje objąć teren Mazowsza, z wyłączeniem Radomia i okolic, gdzie bardzo sprawnie działa Oddział Radomski SNM.

W biurze Stowarzyszenia złożono dokumenty konieczne do zatwierdzenia nowej inicjatywy przez Zarząd Główny SNM.


Władze Oddziału Mazowieckiego

Na spotkaniu założycielski, które odbyło się 31 sierpnia 2016 r. w Warszawie, powierzono kierowanie oddziałem następującym osobom:

Zarząd Oddziału
 • Przewodnicząca Irena Słowik
 • Wiceprzewodnicząca Anna Koronka
 • Sekretarz Małgorzata Zbinkowska
 • Skarbnik Anna Porzucek - Kowalczyk
 • Ewa Bogaczewicz - członek
 • Grażyna Deleżuch - członek

Komisja Rewizyjna
 • Przewodnicząca Anita Łopacińska
 • Ewa Janiec - członek
 • Bożena Makulska - Dąbkowska członek