Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki: Spotkanie założycielskie Oddziału Mazowieckiego

niedziela, 16 października 2016

Spotkanie założycielskie Oddziału Mazowieckiego

31 sierpnia 2016 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie, odbyło się spotkanie założycielskie nowego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.
W spotkaniu wzięli udział członkowie SNM, działający do tej pory w oddziale Warszawskim, Żoliborskim i Siedleckim oraz sympatycy zainteresowani pracą w nowo powstającej strukturze.
Podjęto decyzję o otworzeniu nowego oddziału pod nazwą "Oddział Mazowiecki" jednocześnie rekomendując rozwiązanie trzech wyżej wymienionych struktur.
Nowy oddział, swoją działalnością planuje objąć teren Mazowsza, z wyłączeniem Radomia i okolic, gdzie bardzo sprawnie działa Oddział Radomski SNM.

W biurze Stowarzyszenia złożono dokumenty konieczne do zatwierdzenia nowej inicjatywy przez Zarząd Główny SNM.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz