Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki: lutego 2020