Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki: Zarząd Oddziału Mazowieckiego

Zarząd Oddziału Mazowieckiego


Zarząd Oddziału Mazowieckiego 


  • Anna Koronka - przewodnicząca 
  • Irena Słowik - wiceprzewodnicząca 
  • Ewa Janiec- sekretarz
  • Anna Porzucek-Kowalczyk - skarbnik
  • Małgorzata Zbinkowska-członek
  • Maciej Mikulski - członek zarządu

Komisja Rewizyjna
  • Mariusz Stępniak - przewodniczący 
  • Teresa Witek - członek Komisji
  • Bożena Makulska-Dąbkowska - członek Komisji

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz