Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki: stycznia 2017

niedziela, 22 stycznia 2017

​Były sobie świnki trzy, Kryptos, Hex i myAnzan - warsztat na XXVI Konferencji Krajowej SNM


Warsztat z XXVI Konferencji Krajowej SNM, jaki poprowadzi członek naszego oddziału
Grupa robocza Math Vegas: Piotr Tomczak
Na zajęciach przedstawię trzy proste gry, które można wykorzystać w szkole. Kryptos - nowa
gra, grający odgadują wartości kart na podstawie kilku informacji, Hex - gra mająca już ok. 70
lat, polegająca na zajmowaniu pól na planszy, myAnzan - zabawa w szybkie, pamięciowe dodawanie/szacowanie liczb.

​Czy warto jest budować modele brył? - warsztat na XXVI Konferencji Krajowej SNM

Czy warto jest budować modele brył? Irena Słowik, Przewodnicząca Oddziału Mazowieckiego SNM i Ania Porzucek-Kowalczyk (Skarbnik Oddziału) poprowadzą na ten temat warsztaty we Wrocławiu #XXVISNM 
Pomysł na ciekawą lekcję (dotyczącą wykonania z kartonu modeli brył) zarówno w szkole podstawowej, gimnazjalnej, jak i ponadgimnazjalnej. Praca w grupie doskonaląca ćwiczenie umiejętności kluczowych takich jak umiejętność pracy w zespole, umiejętność planowania i rozwiązywania problemów. Zajęcia zakończone refleksją: co można było zrobić lepiej.

Bryły szkieletowe ze słomek - warsztat na XXVI Konferencji Krajowej SNM


Warsztat z XXVI Konferencji Krajowej SNM, jaki poprowadzi członek naszego oddziału
Bryły szkieletowe ze słomek
SNM Warsztat Otwarty: Maria Lerska
Tematem warsztatu będą bryły szkieletowe ze słomek, z pięknie zaznaczonymi kątami
[między przekątnymi i płaszczyznami] wykonanymi przy pomocy zmodyfikowanego haftu
matematycznego. Własnoręcznie wykonamy efektowne i niedrogie pomoce do nauki stereometrii. Warsztat jest adresowany do nauczycieli gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
Do tego potrzebne będą tylko kolorowe słomki do napojów, igły, nici, szpilki i wyobraźnia.