Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki: listopada 2019

niedziela, 10 listopada 2019

ZAKOŃCZENIE REJESTRACJI NA KONFERENCJĘ MATEMATYCZNY ROcK and roll

INFORMUJEMY, ŻE REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA.
POPROSIMY OSOBY ZAREJESTROWANE O UISZCZENIE OPŁATY 40 zł (20 zł DLA CZŁONKÓW SNM)
OPŁATĘ NALEŻY UIŚCIĆ NA KONTO
MSCDN Wydział w Warszawie:
15 1020 1026 0000 1202 0232 8078 PKO BP
Tytuł przelewu:  Konferencja matematyka

sobota, 2 listopada 2019

MATEMATYCZNY ROcK and roll

V Konferencja Oddziału Mazowieckiego SNM 

we współpracy z MSCDN w Warszawie 

MATEMATYCZNY ROcK and roll

Świętujemy rok matematyki w Polsce, celebrujemy dokonania polskich matematyków, rozmawiamy o roli edukacji matematycznej, naszych dobrych, trudnych, ciekawych doświadczeniach nauczycielskich.
Parter: Wydawnictwa: Pazdro, Nowa Era, Nowik, Aksjomat i Elitmat
9.30 – 10.00               rejestracja i kawa
Aula
10.00 – 10.05
Rozpoczęcie – organizatorzy: Oddział Mazowiecki Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki i  Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
10.05 – 10.15 
Inauguracja i słowo wstępne – prof. Wacław Zawadowski ( SNM)
10.15 – 10.45
Piotr Nodzyński  i Tomasz Masłowski (SNM, Aksjomat) opowiedzą
o ponadczasowej roli matematyki, nie tylko w roku, który obchodzimy:
„ Kompetencje kluczowe a matematyka”

10.45 – 11.15
dr Tomasz Zamek - Gliszczyński (SNM) opowie o różnicach i filozofii:
Międzynarodowej matury  z matematyki”
11.15 – 12.00
dr  Krzysztof Ciesielski (UJ) opowie o polskich matematykach:
 „Zaczęło się w Krakowie”.

12.00 – 12.15
Matematyczne celebrowanie


12.15 – 12.45             obiad

12.45 – 15.00 Maria Lerska, Małgorzata Lesisz (SNM) - Pracownia bryłek -  hol I piętro

12.45 – 13.45 
I cykl warsztatów


1.      Janek Baranowski (SNM) –„Nitki: od liczb do geometrii i od geometrii do liczb”. SP, sala 118
2.      Maria Mędrzycka (Nowa Era) -  Po nitce do kłębka, czyli jak z małych faktów złożyć całkiem zgrabne zadania olimpijskie. Podzielność i liczby naturalne." SP, PP - sala  119
3.      Piotr Nodzyński, Tomasz Masłowski (SNM, Aksjomat) – „Matematyczne gwiazdki, czyli praca
z uczniem uzdolnionym, nie tylko matematycznie”
SP - sala 127
4.      Beata Kosssakowska, Ada Paczesna (SNM, MSCDN) – „Egzamin z haczykiem” - sala 4
5.      Robert Baca  (SNM) - ,,Pomysły na ciekawe lekcje matematyki”  - sala. 126
6.       Krzysztof Ciesielski (UJ) - „Pewne zadania, o których nie wiedzieliście, że o nich nie wiedzieliście” SP, PP – sala 5
13.45–14.00               Przerwa kawowa
14.00 – 15.00 
II cykl warsztatów


1.      Tomasz Zamek -  Gliszczyński  (SNM) – ,,Exploration (praca badawcza): wprowadzenie, przykłady, kryteria oceniania, próba wspólnej oceny przykładowych prac, dyskusja: Co dalej?”– PP, sala118
2.      Małgorzata Zbińkowska (SNM) – ,,Stereometria z GeoGebrą – przekroje wielościanów”. PP, sala. 126
3.      Tomasz Szwed (SNM, PAZDRO) – ,,Jak uczniowie uczą się matematyki – motywowanie, zaangażowanie, nastawienie.” – SP, PP - sala. 119
4.      Danuta Ciesielska (PAN) – ‘’Kalkulator z XVII wieku - instrukcja obsługi”, SP, PP, sala 5
5.      Karol Sieńkowski, Olga Moreń (Akademia Sorobanu, SNM) – Zostań nauczycielem Japońskiego Związku Sorobanu” – - SP - sala . 127
15.15 – Walne zebranie Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki – sala 5