Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki: lipca 2017