Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki: stycznia 2019