Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki: października 2023

wtorek, 31 października 2023


 Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, 
że odeszła od nas nasza droga koleżanka 
Krystyna Dałek.
W latach 2001-2007 była prezeską Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.
W 2016 była motorem połączenia Oddziałów :Warszawskiego, Żoliborskiego i Siedleckiego 
i powstania Oddziału Mazowieckiego SNM.
Składamy kondolencje pogrążonej w smutku rodzinie.
Pozostaniesz zawsze w naszej pamięci Krysiu.
Spoczywaj w pokoju.