Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki: września 2023

niedziela, 17 września 2023

Matematyczne rozmaitości

 


Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

oraz

Oddział Mazowiecki Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki

zapraszają nauczycieli matematyki 

wszystkich poziomów nauczania

do udziału w

XI Mazowieckiej Konferencji dla Nauczycieli Matematyki

Matematyczne rozmaitości

Konferencja odbędzie się w formule stacjonarnej

dnia 7 października 2023 r.(sobota), w godzinach 9.00 – 14.15

w MSCDN Wydział w Ciechanowie, ul. Henryka Sienkiewicza 33

 

Opłata konferencyjna wynosi 30 zł, dla członków SNM konferencja jest bezpłatna.

Numer konta, na który należy dokonywać wpłat:

MSCDN Wydział w Ciechanowie 59 1020 1026 0000 1702 0232 8011 

Tytuł przelewu: Konferencja matematyka  


Link do formularza rejestracyjnego: ZapisyPROGRAM KONFERENCJI


9.00 – 9.45      Rejestracja uczestników, powitalna kawa, zapoznanie z ofertą wydawnictw

 

9.45 – 10.00    Otwarcie konferencji - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Oddział Mazowiecki Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki 

 

Sesja I - 10.00 – 11.30 wykłady

10.00 – 10.45  Sztuczna inteligencja w nauczaniu matematyki - szanse i zagrożenia?- Piotr Nodzyński,    Tomasz Masłowski, SNM


10.45 – 11.30  Moc dialogu w edukacji matematycznej–dr Kalina Jastrzębowska, dr hab. Marek Piotrowski

 

 

11.30 – 12.00  Przerwa śniadaniowa, kawa, herbata, stoiska wydawnicze

 

Sesja II - 12.00 – 13.45

12.00 – 12.45  I cykl warsztatów 

 1.      SP, Jak zapewnić uczniom łagodne przejście w nauczaniu matematyki z klasy III do IV szkoły podstawowej i kontynuować dialog w edukacji matematycznej?  - dr Kalina Jastrzębowska

         2. SP, PP Matematyczne myślenie w tabliczce mnożenia. – Piotr Nodzyński, Tomasz Masłowski, SNM

3.    PP, Jak skutecznie przygotować ucznia do matury?– Grażyna Kobylińska, Grażyna Zielińska

  

13.00 – 13.45  II cykl warsztatów

       

              1.    SP, PP  Od egzaminu ósmoklasisty do matury rozszerzonej.  - Piotr Nodzyński, Tomasz Masłowski,   SNM

  2.    SP, PP, „Weź im te fejsbuki powyłączaj…”, czyli nuda na matmie? J- Anna Dembińska

              3.    SP, PP, Gry dydaktyczne na lekcjach matematyki - Math Vegas SNM,    

                   Łamigłówki - sposób na lekcję lub jej część z wykorzystaniem ołówka i kartki– Anna  Porzucek - Kowalczyk


13.45 – 14.15
Zakończenie konferencji, obiad